YAYLACI / TRANSHUMANT

2019 / Belgesel Documentary / 22’ / Renkli Color / Türkiye Turkey

Yönetmen / Director: Fatih Ertekin

Senaryo / Screenplay: Fatih Ertekin

Müzik / Music: Quintett Urmuli

Görüntü Yönetmeni / Cinematography: Fatih Ertekin

Kurgu / Editing: Uldız Matakhanova

Yapım / Production: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

 

Özet / Summary

Şavşat’ın İmerhev bölgesinde yaşayan Gürcülerin asırlardır sürdürdüğü yaylacılık kültürünü konu alan belgesel film, Cancir yaylasının kültürel yapısı ve estetik dokusunu arka planına alarak, Cancir yaylasında 2 ay boyunca yaşayan yaylacı kadınların hayatlarını Heva’nın hikayesi üzerinden işliyor.

The documentary film which is about highland culture of the Georgians, who lived in Imerhev region of Shavshat for ages, tells us about transhumant women’s lives through Heva’s story.

 

Yönetmen / Director

28 Temmuz 1995, Artvin doğumlu. Belgesel sinemaya olan ilgisinden dolayı 2013 yılında Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi’nde Radyo, Sinema ve Televizyon Bölümü’ne başlamış, 2016’da ilk belgesel film projesi olan ”Bulutların Ardında” filmini hayata geçirmiştir. Belgesel film alanında çalışmalarına devam etmektedir.

He was born on July 28, 1995 in Artvin. Due to his interest in documentary film, he started Radio, Cinema and Television Department at Çanakkale Onsekiz Mart University in 2013, and in 2016, he launched his first documentary film project, ‘Clouds Behind’. He continues to work on documentary film.

Filmleri / Filmography

2019 Yaylacı

2017 Bulutları Beklerken

Ödüller
/ Awards

  1. Okan Üniversitesi Kısa Film Festivali, Belgesel Dalı, Mansiyon Ödülü

9th Okan University Short Film Festival, Documentary Mention Award