SEYİRCİ / AUDIENCE

2019 / Kurmaca Fiction / 09’34” / Renkli Color / Türkiye Turkey

Yönetmen / Director: Devran Şimşek

Senaryo / Screenplay: Devran Şimşek

Müzik / Music: Hovatoff – Spring & Ugonna Onyekwe – Inescapable

Görüntü Yönetmeni / Cinematography: Necati Öz, Nurullah Memiş, Mümtaz Kırık

Kurgu / Editing: Devran Şimşek, Necati Öz

 

Özet / Summary

Ana karakter topluma karşı duyarsız, televizyona bağımlı, 27 yaşında bir adamdır. Bir gün bağımlısı olduğu televizyondan, kumandasının bozulması nedeniyle kopup dışarı çıkar. Dışarıda onu birbirinden farklı toplumsal olaylar beklemektedir.

 

Protagonist is a 27 years old male, who is addicted to TV and a pathethic to society. One day he breaks free from his TV addiction due to it’s are move breaking down and goes out side. There, many social events wait him.

 

Yönetmen / Director

Yönetmen Devran Şimşek, 1997 Mersin doğumlu. Çukurova Üniversitesi’nde Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü üçüncü sınıf öğrencisidir. Adana’da yaşıyor. İlk filmi “Seyirci” ile sinema dünyasına giriş yapmaya hazırlanıyor.

Director Devran Şimşek was born in 1997 in Mersin. He is a third year student at the Department of Radio, Television and Cinema at Çukurova University. He lives in Adana. He is preparing to enter the world of cinema with his first film “Audience”.

Filmleri / Filmography

2019 Seyirci