FARKLI AĞILLAR / DIFFERENT FOLDERS

2019 / Deneysel Experimental / 13’59” / Renkli Color / Türkiye Turkey

Yönetmen / Director: Mehmet Özbek

Yapım / Production: Çukurova Üniversitesi

 

Özet / Summary

Filmin konusu, at arabasının merkezde olduğu, şehirdeki atların da konuyu kapsadığı atlar üzerinden eşitsizliği anlatmak olacak. Şehirde at arabalarının yanı sıra kullanılan atlar da var. Bu atlara atlı kulüplerde, hipodromlarda ve çiftliklerde rastlarız. Benim at arabasının yanında projeksiyon tutacağım şehirdeki atlar atla terapi merkezindeki atlar, atlı kulüpteki atlar, hipodromdaki atlar ve son olarak Çatalan köprüsünde ki midilliler ve atlar…

Horses in the city where the carriage center is going to explain the inequality over the horses covered by the issue. There are horses used in the city, as well as carts. We meet these horses in equestrian clubs, hippodromes and farms. The horses in the city will be horses in the horse therapy center, horses in the equestrian club, horses in the hippodrome and finally the ponies and the horses in the Catalan bridge.

Yönetmen / Director

Mehmet Özbek, 4 Temmuz 1996 yılında Adana’da doğdu. Mahalle okulunda ilk ve orta öğretimini bitirdi. Adana Özel Çukurova Bilfen Koleji’nde lise eğitimini tamamladı. 2015 yılında Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü’nde okumaya başladı. Orta seviye İngilizce’ye sahip. Kişisel ilgisi sporun tüm alanları ve sanat filmleridir.

Mehmet Özbek was born on 4 July 1996 in Adana. He completed his primary and secondary education in the neighborhood school. He completed his high school education in Adana Private Çukurova Bilfen College. In 2015, he started studying Radio, Television and Cinema at the Faculty of Communication at Çukurova University. He had intermediate English. His personal interest was in all areas of sport and art films.

 

Filmleri / Filmography

2019 Farklı Ağıllar