DEDE

2019 / Belgesel Documentary / 17’29” / Renkli Color / Türkiye Turkey

Yönetmen / Director: Ahmet Keçili

Müzik / Music: İstemihan Ergezer

Görüntü Yönetmeni / Cinematography: Ahmet Keçili

Kurgu / Editing: Necati Öz

Yapım / Production: Çukurova Üniversitesi

 

Özet / Summary

Dede Çolak, Adana’nın Aladağ ilçesinde Çobanlık yapmaktadır. Yaşadığı köyde çocuk ölümleri fazla olduğu için aileler çareyi türbelere gitmekte ve doğan çocuklara farklı isimler koymakta aramışlardır. Koyun Dede türbesinden ismini alan Dede, ona verilen ismi kader olarak yaşamakta ve çobanlığın getirisi olan güçlükleri sırtlayıp gündelik yaşantısına devam etmektedir.

 

Dede (name, mean also “Grandfather” in Turkish) Çolak is a shepherd in Aladağ district of Adana. Because of the high number of child deaths in the village, the families went to shrine and sought different names for he children. Dede, who takes the name of Koyun Dede Shrine, lives the name given to him as fate and continues his daily life by tearing the difficulties of shepherd.

 

Yönetmen / Director

1999 Adana, Aladağ doğumlu Ahmet Keçili, ilk, orta ve lise öğrenimini Adana’da tamamlamıştır. 2017 yılında kazanmış olduğu Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi-Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü’nde öğrenimine devam etmektedir. 2019’dan itibaren başkanlığını yaptığı Çukurova Üniversitesi Sinema Kulübü ile çeşitli faaliyetler yürütmektedir. Lisans eğitiminin başlarında fotoğrafçılığa olan ilgisi onu öncesinde belgesel fotoğrafçılığına sonrasında görüntü yönetmenliğine itmiştir. Çeşitli projelerde görev alan Ahmet Keçili lisans eğitiminin ikinci yılında ilk yönetmenlik deneyimi olarak ‘’Dede’’ isimli belgesel filmi üretmiştir.

Ahmet Keçili who was born in 1999 in Adana, Aladağ, completed his primary, secondary and high school education in Adana. He continues his education at Cukurova University, Faculty of Communication, Department of Radio, Television and Cinema. Since 2019, he has been carrying out various activities with Cukurova University Cinema Club as club leadership. At the beginning of his undergraduate education, his interest in photography led him to documentary photography and then to cinematography. Ahmet Keçili took part in various projects and directed and shot his first documentary film “Dede” in the second year of his undergraduate education.

Filmleri / Filmography

2019 Dede